Tuesday, November 10, 2015

Pujian Imam Ahmad bin Hanbal Kepada Imam Syafi'i

Muhammad bin Al Bazzaz mengatakan: Saya pernah mendengar ayah saya bercerita:

Saya pernah pergi haji bersama Ahmad bin Hanbal. Ketika di Makkah, kami tinggal di satu tempat, yaitu di sebuah rumah.

Suatu hari, Ahmad bin Hanbal keluar rumah lebih awal. Saya pun keluar setelahnya. Usai shalat shubuh, saya mengelilingi masjid hingga sampai pada majelis pengajian Sufyan bin Uyainah.

Saya kelilingi majelis demi majelis untuk mencari Ahmad bin Hanbal. Hingga akhirnya saya mendapatinya sedang bersama seorang pemuda Arab dengan pakaiannya yang berwarna.

Saya mendekati mereka dan duduk di dekat Ahmad bin Hanbal lalu saya bertanya, "Wahai Abu Abdillah, mengapa kamu tinggalkan majelis pengajian Sufyan bin Uyainah padahal di sana ada Az Zuhri, Amr bin Dinar, Ziyad bin Alaqah dan para tabiin lainnya?"

Ahmad bin Hanbal menjawab:
اسكت فإن فاتك حديث يعلو تجده بنزول لا يضرك في دينك ولا في عقلك أو في فهمك وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي 

"Hus, diam kamu. Kalau kamu terlewat suatu hadits dengan sanad yang tinggi, kamu masih bisa mendapatkan hadits yang sama dengan sanad yang rendah. Dan itu tidak membahayakanmu sama sekali, baik bagi agama maupun pemahamanmu. Tapi kalau kamu terlewat pemahaman pemuda ini, aku khawatir kamu tidak bisa mendapatkannya lagi sampai hari kiamat. Aku belum pernah melihat orang yang lebih paham tentang Al-Quran daripada pemuda dari Quraisy ini."

Saya bertanya, "Siapa orang ini?" Ahmad menjawab, "Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i."

Sumber: Tarikh Dimasyq karya Ibnu Asakir.
Diterjemahkan oleh Abul Faruq Danang Kuncoro W (semoga Allah mengampuninya)

0 comments:

Post a Comment